Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Prihlásenie

Novinky

 • 1. miesto - MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

  V stredu 21.1.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Našu školu reprezentoval v kategórii Z5 žiak 5. triedy Martin Helík. Martinko získal 1.miesto. Gratulujeme.

 • Deň otvorených dverí

  Vážení rodičia, priatelia školy!

  Dňa 26. januára 2015 (pondelok) vás pozývame do našej školy na "Deň otvorených dverí". Príďte sa pozrieť do priestorov školy a zároveň sa môžete zúčastniť vyučovania v triedach. Tešíme sa na vás!

 • Zápis žiakov do 1. ročníka 2015

  Vážení rodičia!

  Dňa 3. a 4. februára 2015 (utorok, streda) v čase od 13. 00 h. do 17. 00 h. sa uskutoční  v priestoroch našej školy "Zápis žiakov do 1. ročníka".

 • Rodičovské združenie

  Oznamujeme rodičom, že dňa 19.1.2015 o 15,30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie.

  Program: 1. voľba zástupcu rodičov do Rady školy

                2. informácie o prospechu, správaní a dochádzke žiakov za 1. polrok

 • V dňoch od 12. 1. do 16. 1. 2015 sa zúčastnili naši žiaci lyžiarskeho a snwboardového výcviku na Ski Čertove. Bolo tam veľmi pekne, snehu sme mali dosť, slniečko nám svietilo a hlavne nám bolo veselo. Môžete si pozrieť fotky vo fotoalbume.    

   

   

  Do galérie Lyžiarsky výcvik 2015 boli pridané fotografie.

 • Návšteva z partnerskej školy

   V dňoch 7. – 9. decembra 2014 navštívila našu školu partnerská IX. A trieda zo Základnej školy Václava Havla Poděbrady. Prišlo k nám 17 žiakov s ich učiteľom češtiny a zároveň riaditeľom školy p. Vlastimilom Špinkom. Naši deviataci pracovali s touto triedou dva roky na medzinárodnom internetovom eTwinning projekete, ktorý bol veľmi úspešný. Od stupňa víťazov nás na Slovensku delili iba bodíky. Naši partneri s tým istým projektom získali v ČR prvé miesto a za odmenou dostali peniaze na stretnutie s nami.  Napriek tomu, že žiaci sa už poznali z „internetových“ schôdzok, osobné stretnutie  prinieslo pekné a neopakovateľné zážitky, nové priateľstvá. Naša spolupráca sa týmto projektom ešte nekončí. Ďakujeme rodičom,  učiteľom, zamestnancom školy - najmä kuchárkam  za pomoc pri príprave tohoto stretnutia. 

 • Európsky certifikát

  Blahoželám! Vašej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "1. slovanský sborník " v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že vaša práca, práca vašich žiakov i celej vašej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

  Certifikát, ktorý obdržíte, sa môže stať súčasťou vašej webovej stránky a môžete ho i vystaviť na vhodnom mieste vo vašej škole. S vaším projektom sa bude možné oboznámiť v špeciálnom oddieli európskeho portálu eTwinning www.etwinning.net.

  Ešte raz blahoželám k vášmu významnému úspechu a dúfam, že sa stretneme na niektorom z podujatí, ktoré bude v priebehu roka organizované v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning.

  S pozdravom

  eTwinning Team

 • I. slovanský zborník - zborník literárnych pokusov žiakov

  Nižšie informujeme o úspešnom eTwinning projekte žiakov 8. ročníka. Konečným výsledkom je I. slovanský zborník - zborník literárnych pokusov žiakov 8. tried našej školy a ZŠ Václava Havla Poděbrady v ČR. Zborník sme vydali aj vďaka finančnej podpore našej obce a projekt podporilo aj OZ Podjavorinskej deti. O vydanie zborníka sa postaral p. riaditeľ partnerskej školy V. Špinka. Srdečne všetkým ďakujeme! (Fotogaléria - fotografie)

 • Úspešný projekt žiakov - eTwinning

  Žiaci VIII. ročníka úspešne ukončili medzinárodný internetový eTwinning projekt Prvý slovanský zborník, ktorý realizovali s ôsmakmi zo ZŠ Václava Havla Poděbrady v ČR. Projekt bol zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivé písanie a komunikáciu. Žiaci počas jedného roka pracovali s českými a slovenskými literárnymi textami, písali, skypovali, nahrávali videá, pracovali s fotografiou, riešili rôzne úlohy, ktoré dostali od partnerov. Výsledkom je Prvý slovanský zborník - zborníček literárnych pokusov oboch partnerských tried, ktorý vďaka podporovateľom a českému partnerovi vyjde aj ako publikácia. Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl ocenila projekt Certifikátom kvality.Žiakom VIII. ročníka ďakujeme za aktivitu, vytrvalosť a usilovnosť.

 • Odhlasovanie stravy a ospravedlnenia.

  Važení rodičia.

  Po internetovej žiackej knižke je možnosť odhlasovať svoje dieťa zo stravy a ospravedlnenia z vyučovania pomocou aSc agendy - webe školy (www.zsbzince.edupage.org - lavá záložka - známky). Po prihlásení sa menom a heslom žiaka, ktoré ste dostali zo školy  ( žiacka knižka),  je možnosť vytvoriť si prístupové údaje rodičov (podľa návodu). Po prihlásení sa je možnosť na lište vpravo odhlasovať dieťa zo stravy a ospravedlňovať pomocou webu. Chceme Vám takto uľahčiť prácu a komunikáciu so školou, ako aj kontrolovať svoje ospravedlnenky a odhlášky zo stravy. Pri odhlasovaní treba uviesť dátum zaslania mailu, aby vedúca ŠJ mala prehľad odkedy je dieťa odhlásené.