Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Prihlásenie

Novinky

 • Predškoláci u prvákov v škole.

  Dňa 26. 1. 2016 prišla do 1. triedy vzácna návšteva- naši predškoláci so svojimi pani učiteľkami. Škôlkari sa usadili do naozajstných školských lavíc a prváci ich privítali veselou pesničkou. Škôlkari sa tiež nedali zahanbiť, lebo pod vedením p. uč. Olinky nám predstavili divadielko o Dvanástich mesiačikoch. Boli úžasní! Prváci im zase predviedli hru na flautu. A tak sa spolu zabavili, porozprávali a samozrejme nechýbala ani sladká maškrta. Prváci dostali od škôlkarov sovičkové zápisničky. Bolo nám príjemne, dokonca sa škôlkari priznali, že sa tešia do školy. Vždy tu majú dvere otvorené. Pred zápisom do 1. triedy, ktorý bude až v apríli, prídu predškoláci k nám zase, pretože budeme pripravovať aj pre rodičov Deň otvorených dverí. Tešíme sa. Foto vo fotoalbume.   

 • Naša bývalá žiačka Adelka Zatovičová, dnes študentka geológie, inštalovala v škole svoju zbierku hornín, ktorú zhrmaždila na svojich vychádzkach do okolia našej obce. Ďakujeme a želáme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 • 10. 11. 2015

  Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

 • Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania.

  Pretože si v tomto roku pripomíname 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra a tento rok bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, rozhodli sme sa, že aj my naším podujatím priblížime žiakom život a dielo tejto významnej osobnosti. Naše podujatie malo názov Ľudovít Štúr, tá tvoja slovenčina... Naším cieľom bolo zaujímavými a zábavnými formami poskytnúť  žiakom nové vedomosti o Ľudovítovi Štúrovi – o jeho živote, diele a zápasoch, o jeho slovenčine.

 • Žiaci 6. ročníka sa zapojili do slovensko - českého projektu Slovenskej pedagogickej knižnice Záložka do knihy spája školy. Žiaci vyrábali záložky, aby si ich vymenili s partnerskou triedou zo ZŠ Václava Havla Poděbrady v ČR. Záložky z Čiech priviezol pán riaditeľ V. Špinka, ktorý prišiel k nám do školy v rámci projektu Erasmus+. Zároveň naši šiestaci poslali záložky jeho žiakom. Triedy si vymenili aj sladkosti a chystajú sa spoločne pracovať na projekte v rámci programu eTwinning.

 • Naši učitelia opäť vycestujú do Poděbrad!

  V školskom roku 2014/2015 sme sa zapojili do projektu Erasmus+, v ktorom sme uspeli. A tak mohli naši učitelia navštíviť školu v Českej republike - Základnú školu Václava Havla v Poděbradoch, kde formou job-shadowingu (pozorovania) získavali poznatky z iného štátu, kultúry, školy, vzdelávacích aktivít a hospitačných hodín. V tomto školskom roku sme podali projekt znovu a naša škola bola opäť úspešná, a preto začiatkom decembra pôjde do Poděbrad prvá skupina učiteľov a na jar druhá časť. Dúfam, že získame opäť nové skúsenosti, nové informácie a tento projekt bude pre nás užitočný a inšpirujúci.

 • Žiaci našej školy sa 22.10.2015 zúčastnili súťaže zručnosti žiakov novomestského okresu. Súťaže sa zúčastnili Kristián Chmulík (9.ročník), Martin Uhrina, Filip Cabala, Natália Klbíková, Alica Majtásová (8. ročník). Súťažili v kategóriach strojárstvo, elektrotechnika a informatika.Za odmenu sa najlepší súťažiaci zúčastnili 3.11. exkurzie do vedecko-zábavného centra ATLANTIS v Leviciach.  Ďakujeme všetkým za reprezentáciu našej školy smiley

 • Z dôvodu otvorenia dočasného tretieho oddelenia materskej školy v priestoroch základnej školy (pri školskej jedálni a vchode do areálu telocvične) a po konzultácií  s Ing. Alenou Šoltysovou - starostkou obce sa v školskom roku 2015 - 2016 priestory školskej telocvične nebudú prenajímať pre verejnosť. 

  Za pochopenie ďakujeme.