Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Prihlásenie

Novinky

 • Mikuláš, čert a anjel.

  Mikuláš 2015

  Dňa 4. 12. 2015 (PIATOK)

    o 17. 00 h.

  amfiteáter Bzince p.J.

 • Zbierka hornín našej bývalej žiačky

  Naša bývalá žiačka Adelka Zatovičová, dnes študentka geológie, inštalovala v škole svoju zbierku hornín, ktorú zhrmaždila na svojich vychádzkach do okolia našej obce. Ďakujeme a želáme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 • 10. 11. 2015

  Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

 • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

  Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania.

  Pretože si v tomto roku pripomíname 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra a tento rok bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, rozhodli sme sa, že aj my naším podujatím priblížime žiakom život a dielo tejto významnej osobnosti. Naše podujatie malo názov Ľudovít Štúr, tá tvoja slovenčina... Naším cieľom bolo zaujímavými a zábavnými formami poskytnúť  žiakom nové vedomosti o Ľudovítovi Štúrovi – o jeho živote, diele a zápasoch, o jeho slovenčine.

 • Záložka do knihy spája školy

  Žiaci 6. ročníka sa zapojili do slovensko - českého projektu Slovenskej pedagogickej knižnice Záložka do knihy spája školy. Žiaci vyrábali záložky, aby si ich vymenili s partnerskou triedou zo ZŠ Václava Havla Poděbrady v ČR. Záložky z Čiech priviezol pán riaditeľ V. Špinka, ktorý prišiel k nám do školy v rámci projektu Erasmus+. Zároveň naši šiestaci poslali záložky jeho žiakom. Triedy si vymenili aj sladkosti a chystajú sa spoločne pracovať na projekte v rámci programu eTwinning.

 • Projekt Erasmus + 2015

  Naši učitelia opäť vycestujú do Poděbrad!

  V školskom roku 2014/2015 sme sa zapojili do projektu Erasmus+, v ktorom sme uspeli. A tak mohli naši učitelia navštíviť školu v Českej republike - Základnú školu Václava Havla v Poděbradoch, kde formou job-shadowingu (pozorovania) získavali poznatky z iného štátu, kultúry, školy, vzdelávacích aktivít a hospitačných hodín. V tomto školskom roku sme podali projekt znovu a naša škola bola opäť úspešná, a preto začiatkom decembra pôjde do Poděbrad prvá skupina učiteľov a na jar druhá časť. Dúfam, že získame opäť nové skúsenosti, nové informácie a tento projekt bude pre nás užitočný a inšpirujúci.

 • 4. 11. 2015

  Do galérie Exkurzia Atlantis boli pridané fotografie.