Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Prihlásenie

Novinky

 • Projekt eTwinning

  Žiaci 9. ročníka dokončili prácu na medzinárodnom internetovom projekte eTwinning. Opäť spolupracovali s partnerskou školou z ČR - ZŠ Václava Havla Poděbrady. Projekt bol zameraný na podporu a rozvoj tvorivých  schopnosti žiakov - tvorivé písanie, na podporu duševného rozvoja žiakov  - estetické vnímanie, spolupráca, empatia, na podporu práce s digitálnymi technológiami. Žiaci si upevňovali a rozvíjali kompetencie v oblasti komunikácie - v materinskom a blízkom slovanskom jazyku, ďalej v oblasti IKT a digitálnych technológií, vedy - získavanie, triedenie a spracovávanie poznatkov z oblasti prírody a jej ochrany, ďalej sociálne kompetencie a kompetenciu iniciatívnosti. Žiaci pracovali aj s deťmi - predškolákmi miestnej materskej školy.Výsledkom je zborník žiackych prác – básní s tematikou prírody určených pre malé deti -2. slovanský zborník encyklopedický. Prispeli do neho žiaci oboch partnerských tried. Zborník je pripravený do tlače.

 • Nové číslo školského časopisu Čimo

  Prinášame vám ďalšie číslo časopisu Čimo, v ktorom si môžete prečítať o aktivitách na našej škole od decembra do marca 2015.

   c.6_(december-marec_2015).pdf

   

 • Tretie oddelenie v MŠ

  Stanovisko a informácia k tretiemu oddeleniu MŠ.

   

  Na základe väčšieho počtu žiadostí do MŠ je potrebné otvoriť tretie oddelenie v MŠ.

  Nakoľko nie sú na to priestory, po obecnom zastupiteľstve v Hrušovom a po rozhovore s pani starostkou chcem podať nasledujúce informácie.

  Tretie oddelenie  môžeme otvoriť v priestoroch školy, po odsúhlasení RÚVZ v Trenčíne. Po telefonickom rozhovore s RÚVZ  som sa dozvedel, že takúto triedu môžeme dočasne otvoriť v priestoroch školy max. na jeden rok, ak splníme hygienické požiadavky. Keďže žiadosť musí podať zriaďovateľ, napísal som žiadosť, ktorú som preposlal p. starostke  obecnému úradu a p. starostka poslala list na RÚVZ. Po schválení by túto dočasnú triedu mohlo navštevovať 10-12 detí (boli by to šesť ročné, roč. nar. 2009) a v priebehu toho roka sľúbila pani starostka, že dá opraviť projekt na tretiu triedu a pomôže so stavebným rozhodnutím. Po vydaní stavebného rozhodnutia by sa mohlo začať s rekonštrukciou triedy v priestoroch MŠ.

 • Podjavorinské folklórne slávnosti 2015

 • Postup na Majstrovstvá Slovenska

  Naše dievčatá si vybojovali postup na Majstrovstvá Slovenska v Mini Cool Volley v kategórii mladšie žiačky, ktoré sa budú konať o tri týždne v Trenčíne. Sú to Gabika Tomašková, Veronika Podhradská, Michaela Kovačovicová, 6. ročník, Erika Stachová, 7. ročník. Ďakujeme dievčatám za ich výkon.

 • Výtvarná súťaž: Vesmír očami detí

  4. 5. 2015

  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, centrami voľného času, okresnými astronomickými kabinetmi a regionálnymi osvetovými strediskami na Slovensku vyhlásila výtvarnú súťaž "Vesmír očami detí".

  Do súťaže sme poslali 42 prác našich žiakov.

  Ocenenie v súťaži získala aj naša žiačka 3. ročníka Bibianka Vidanová.

 • 3. 5. 2015

  Do galérie Exkurzia do Modry boli pridané fotografie.

 • Exkurzia do Modry

  Dňa 29.4. absolvovali žiaci 6. - 9. ročníka exkurziu do Modry. Navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra s pamätnou izbou, jeho hrob a Galériu nár. umelca Ignáca Bizmayera. Žiaci všade pozorne počúvali výklad a patrí im pochvala aj za výborné správanie. Fotografie vo fotoalbume.

 • VÁH - od prameňov k ústiu

  Dnes, pri príležitosti Dňa Zeme, sme mali možnosť spoznať časť našej vlasti - Váh a jeho rôzne podoby. Žiaci sa dozvedeli, kde Váh pramení, aké prítoky priberá počas svojej cesty, spoznali mestá, ktorými preteká, Vážsku kaskádu a dokonca si mohli vypočuť aj čo-to z histórie Považia.