Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Prihlásenie

Novinky

 • 25. 4. 2016

  Oznámenie.
  Riaditeľ ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. - § 150 ods. 5 poskytuje žiakom ZŠ z dôvodu konania krajského kola - Hviezdoslavov Kubín (prednes poézie a prózy) riaditeľské voľno na deň 28.4.2016 (štvrtok). Zároveň oznamuje, že v ten deň nebude v prevádzke ani ŠJ ani ŠKD. Vo vyučovaní sa bude pokračovať dňa 29.4.2016 t.j. v piatok.
  Mgr. Martin Samek

 • 24. 4. 2016

  Do galérie Záhradkár - exkurzia na výstavu boli pridané fotografie.

 • 24. 4. 2016

  Do galérie Deň Zeme II. boli pridané fotografie.

 • Deň Zeme 22. 4. 2016

  Aj tento rok sme si pripomenuli so žiakmi Deň Zeme. Zrealizovali sme ho trocha inak- inovačne a moderne. Projektové vyučovanie je výbornou organizačnou formou na zapojenie všetkých žiakov s využitím mnohých aktivít. Téma projektu bola Separovanie- Triedený odpad.

  Každá trieda si týždeň vopred vylosovala lístoček s názvom odpadu: 1. ročník mal kovy, 2. ročník papier, 3. ročník plasty a 4. ročník bioodpad. Doma si mali žiaci vyrobiť kostým z odpadového materiálu, ktorý si vylosovali. Kostýmy boli naozaj fantastické. Veľká vďaka patrí rodičom!!!

 • 22. 4. 2016

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • 21. 4. 2016

  Do galérie Noc v škole 2016 boli pridané fotografie.

 • 11. 4. 2016

  Do galérie Zápis detí do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Oznamujeme rodičom, že zápis detí do prvého ročníka bude dňa 11. apríla 2016.

  Viac informácií je v ľavej záložke "Zápis prvákov".

  Zápis je veľká udalosť tak v živote dieťaťa ako aj rodičov. Veľa ľudí má z prvého kontaktu so školou strach a ten prenáša i na dieťa. Mylná je i predstava, že sa deti pri zápise testujú. To čo sa deje v triede nie je nijakým tajomstvom, pretože rodičia sú pri svojom dieťati. Príjemné prostredie, priateľský prístup, stretnutie s novými pani učiteľkami: to všetko je zápis do prvého ročníka. Ide o prvý kontakt dieťaťa so školou iného typu ako doteraz poznalo. O to, aby deti a ich rodičia mali zo zápisu ten najlepší dojem, sa snažíme aj my- učitelia.

 • Tak ako každoročne aj tento školský rok sme privítali u nás v škole predškolákov- budúcich školákov. Keďže sa blíži zápis do 1. ročníka a niektoré deti priestory školy nepoznajú, tak sa touto cestou môžu so školským prostredím zoznámiť. Žiaci 1. a 2. ročníka kamarátov- škôlkarov privítali, pripravili si pekný a veselý program, ktorým budúcich prváčikov povzbudili, aby sa školy vôbec nebáli. Potom sa škôlkari poprechádzali po škole, prezreli si všetky triedy na 1. stupni, porozprávali sa so školákmi. Milé deti, rodičia tešíme sa na stretnutie s vami 11. apríla 2016 (pondelok) na Zápise detí do 1. ročníka v našej škole.