Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Prihlásenie

Novinky

 • Beseda so záchranármi

  19. 3. 2015

  Jazdia tam, odkiaľ my utekáme.

  Pracujú na oddeleniach, kde bojujú so smrťou.

  Zachraňujú osudy druchých a sami prežívajú vlastné osudy.

  24 hodín denne riešia situácie, o ktorých si myslíme, že sa nám stať nemôžu.

 • 16. 3. 2015

  Protidrogovo-motivačný koncert skupiny AYA :13. komnata

  Svet drog prirovnávame ku trinástej komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý mladý človek. Napriek tomu, že nás na ňu upozorňujú a vystríhajú pred jej nástrahami, pokiaľ neucítime jej zlo na vlastnej koži neveríme, že je v nej až taký chlad a tma. V programe má 12 šťastných, správnych dverí svoje pomenovanie: priateľstvo, láska, rodina, sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor, cestovanie, vzdelanie, humanita, česť a spravodlivosť. Kto otvorí tieto dvere a vkročí dnu správnou nohou, nemá chuť a ani potrebu nazerať do zakázanej, trinástej komnaty.

 • 9. 3. 2015

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Zápis do MŠ 2015

  Vážení rodičia!

  Informácie o zápise do MŠ nájdete:  oznam_o_zapise_2015(1)(1).doc

 • Podjavorinskej Bzince - Hviezdoslavov Kubín

  Školského kola súťaže v prednese poézie a prózy sa zúčastnilo 29 žiakov. Súťaž mala dobrú úroveň a teší nás, že školského kola sa zúčastnilo aj viacero chlapcov. Všetkým recitátorom patrí pochvala. Do obvodového kola postupujú:

  1. kategória poézia - Bibiana Vidanová, 3. trieda

          próza - Lilly Urbanová, 2. trieda

 • Preventívny program

  12. 2. 2015

  V dňoch 4. až 6. februára 2015 sa na našej škole uskutočnili preventívne prednášky pre žiakov  2. stupňa. Poslucháčky 5. ročníka Univerzity M. Bella v Banskej Bystrici v rámci povinnej praxe  prišli našich žiakov oboznámiť o prevencii pred rôznymi závislosťami. Pre žiakov 5. a 6. ročníka si pripravili tému: Prevencia drogových závislostí a pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka: Kyberšikanovanie. Dňa 12. 2. 2015 k nám prišla p. kpt. Mgr. Mariana KMECOVÁ z KR PZ v Trenčíne, ktorá robila prednášku žiakom 7. ročníka: Bezpečné používanie internetu a žiakom  8. – 9. ročníka na tému: Trestno- právna zodpovednosť mladistvých.                      ĎAKUJEME!

 • 9. 2. 2015

  Do galérie Zápis prvákov 2015 boli pridané fotografie.

 • Pomoc našich žiakov ťažko chorým deťom

  Peniaze, ktoré naši žiaci získali organizovaním predvianočného Blšieho trhu, sme odoslali na účet Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava. Medzi školou a DFNsP bola najprv podpísaná darovacia zmluva. Celková výška daru je 184 €. Pán riaditeľ nemocnice poslal našej škole ďakovný list, ktorý patrí predovšetkým našim žiakom, ale aj všetkým dospelým, ktorí ich v ich úsilí podporili. Doklad o zaplatení, zmluva i ďakovný list sú k nahliadnutiu v škole.