Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Prihlásenie

Novinky

 • Zápis do MŠ 2015

  Vážení rodičia!

  Informácie o zápise do MŠ nájdete:  oznam_o_zapise_2015(1)(1).doc

 • Podjavorinskej Bzince - Hviezdoslavov Kubín

  Školského kola súťaže v prednese poézie a prózy sa zúčastnilo 29 žiakov. Súťaž mala dobrú úroveň a teší nás, že školského kola sa zúčastnilo aj viacero chlapcov. Všetkým recitátorom patrí pochvala. Do obvodového kola postupujú:

  1. kategória poézia - Bibiana Vidanová, 3. trieda

          próza - Lilly Urbanová, 2. trieda

 • Preventívny program

  12. 2. 2015

  V dňoch 4. až 6. februára 2015 sa na našej škole uskutočnili preventívne prednášky pre žiakov  2. stupňa. Poslucháčky 5. ročníka Univerzity M. Bella v Banskej Bystrici v rámci povinnej praxe  prišli našich žiakov oboznámiť o prevencii pred rôznymi závislosťami. Pre žiakov 5. a 6. ročníka si pripravili tému: Prevencia drogových závislostí a pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka: Kyberšikanovanie. Dňa 12. 2. 2015 k nám prišla p. kpt. Mgr. Mariana KMECOVÁ z KR PZ v Trenčíne, ktorá robila prednášku žiakom 7. ročníka: Bezpečné používanie internetu a žiakom  8. – 9. ročníka na tému: Trestno- právna zodpovednosť mladistvých.                      ĎAKUJEME!

 • Karneval

  Karneval sa uskutoční dňa 5. 3. 2015 (štvrtok) o 13. 00 h. v telocvični ZŠ.

 • Zrušenie karnevalu v ZŠ

  V súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2015- R

  (na základe zvýšenej a stúpajúcej absencie žiakov)

  riaditeľ Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ,Bzince pod Javorinou 346

  ruší hromadnú školskú akciu- karneval v ZŠ, ktorý bol plánovaný na dňa 13. 2. 2015.

 • 9. 2. 2015

  Do galérie Zápis prvákov 2015 boli pridané fotografie.

 • Pomoc našich žiakov ťažko chorým deťom

  Peniaze, ktoré naši žiaci získali organizovaním predvianočného Blšieho trhu, sme odoslali na účet Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava. Medzi školou a DFNsP bola najprv podpísaná darovacia zmluva. Celková výška daru je 184 €. Pán riaditeľ nemocnice poslal našej škole ďakovný list, ktorý patrí predovšetkým našim žiakom, ale aj všetkým dospelým, ktorí ich v ich úsilí podporili. Doklad o zaplatení, zmluva i ďakovný list sú k nahliadnutiu v škole.

 • 1. miesto - MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

  V stredu 21.1.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Našu školu reprezentoval v kategórii Z5 žiak 5. triedy Martin Helík. Martinko získal 1.miesto. Gratulujeme.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Napriek tomu, že nemecký jazyk sa učí už len veľmi málo žiakov, organizovali sme ešte školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažili traja žiaci IX. ročníka. V okresnom kole bol úspešný náš žiak Ladislav Ševčík, ktorý postúpil do krajského kola. Gratulujeme a držíme mu palce!