Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Prihlásenie

Novinky

 • I. slovanský zborník - zborník literárnych pokusov žiakov

  Nižšie informujeme o úspešnom eTwinning projekte žiakov 8. ročníka. Konečným výsledkom je I. slovanský zborník - zborník literárnych pokusov žiakov 8. tried našej školy a ZŠ Václava Havla Poděbrady v ČR. Zborník sme vydali aj vďaka finančnej podpore našej obce a projekt podporilo aj OZ Podjavorinskej deti. O vydanie zborníka sa postaral p. riaditeľ partnerskej školy V. Špinka. Srdečne všetkým ďakujeme! (Fotogaléria - fotografie)

 • Úspešný projekt žiakov - eTwinning

  Žiaci VIII. ročníka úspešne ukončili medzinárodný internetový eTwinning projekt Prvý slovanský zborník, ktorý realizovali s ôsmakmi zo ZŠ Václava Havla Poděbrady v ČR. Projekt bol zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivé písanie a komunikáciu. Žiaci počas jedného roka pracovali s českými a slovenskými literárnymi textami, písali, skypovali, nahrávali videá, pracovali s fotografiou, riešili rôzne úlohy, ktoré dostali od partnerov. Výsledkom je Prvý slovanský zborník - zborníček literárnych pokusov oboch partnerských tried, ktorý vďaka podporovateľom a českému partnerovi vyjde aj ako publikácia. Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl ocenila projekt Certifikátom kvality.Žiakom VIII. ročníka ďakujeme za aktivitu, vytrvalosť a usilovnosť.

 • Odhlasovanie stravy a ospravedlnenia.

  Važení rodičia.

  Po internetovej žiackej knižke je možnosť odhlasovať svoje dieťa zo stravy a ospravedlnenia z vyučovania pomocou aSc agendy - webe školy (www.zsbzince.edupage.org - lavá záložka - známky). Po prihlásení sa menom a heslom žiaka, ktoré ste dostali zo školy  ( žiacka knižka),  je možnosť vytvoriť si prístupové údaje rodičov (podľa návodu). Po prihlásení sa je možnosť na lište vpravo odhlasovať dieťa zo stravy a ospravedlňovať pomocou webu. Chceme Vám takto uľahčiť prácu a komunikáciu so školou, ako aj kontrolovať svoje ospravedlnenky a odhlášky zo stravy. Pri odhlasovaní treba uviesť dátum zaslania mailu, aby vedúca ŠJ mala prehľad odkedy je dieťa odhlásené.