Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Prihlásenie

Novinky

 • Národný projekt

  Naša škola sa zapojila do národného projektu "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách". Viac informácií o tomto projekte je na tomto linku : www.pvodborne.skhttp://www.pvodborne.sk.

 • 3. oddelenie MŠ - stanovisko.

  4. 6. 2015

  Na základe vyrozumenia RÚVZ Trenčín, kde sme dostali kladné vyrozumenie o dočasnom otvorení tretieho oddelenia MŠ v priestoroch ZŠ, budeme nanovo odpovedať na žiadosti o prijatie do MŠ a budeme posielať nové rozhodnutia o prijatí do MŠ. Tieto rozhodnutia sa budú týkať detí vo veku 3 - 6 rokov, ktoré majú žiadosti. Deti, ktoré dosiahnu vek 3 rokov v roku 2016 (január - august), môžu byť prijaté do MŠ až po rekonštrukcii tretieho oddelenia v priestoroch MŠ, a to do naplnenia kapacity triedy - do počtu 21 detí.

 • 2. 7. 2015

  Do galérie Deviataci sa lúčili boli pridané fotografie.

 • 29. 6. 2015

  Do galérie Čítajme si boli pridané fotografie.

 • Čítajme si

  18.6.2015 sme sa zapojili do celoslovenského projektu Linky detskej istoty pod názvom Čítajme si. Je to čitateľský detský maratón, ktorého cieľom je pritiahnuť k čítaniu viac detí a poukázať na význam literatúry pre deti. Do čitateľského maratónu sa zapojilo 90 žiakov našej školy.

 • 23. 6. 2015

  Do galérie koncoročný výlet žiakov 7. triedy - Bratislava boli pridané fotografie.

  Aj žiaci 7. ročníka (a dve ôsmačky) boli na výlete v Bratislave. Vybrali sme sa tam rýchlikom, využili sme bratislavskú MHD (naučili sme sa cvikať lístky), navštívili sme ZOO + Dinopark, pozreli sme si striedanie stráží pred prezidentským palácom a po prehliadke historického centra Bratislavy sme zakotvili v Eurovee :-) Časť detí, ktorým sa nechcelo nakupovať sa povozila električkami a spokojní sme sa zase vlakom vrátili domov.

 • 21. 6. 2015

  Do galérie Výlet žiakov 9. roč. do Viedne boli pridané fotografie.

 • Výlety

  Blíži sa koniec školského roka a je tu čas výletov. Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali výlet do Bratislavy. Navštívili Slavín, zoologickú záhradu a Euroveu, kde sa prešli po nábrežiach, terasách, pozreli si sochy, pamätníky a videli aj novú budovu SND. Žiaci 9. triedy absolvovali svoj posledný spoločný školský výlet - už druhý raz do Viedne. Teraz bol naším cieľom Schönbrunn, jeho parky, záhrady a zoologická záhrada. Žiaci si priniesli domov nové zážitky aj nové poznatky. Siedmaci absolvovali tiež výlet do Bratislavy.