Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Prihlásenie

Novinky

 • 9. mája 2016 navštívili žiaci druhého stupňa divadelné predstavenie Kamenný chodníčk v divadle J. Palárika v Trnave. Po predstavení si pozreli  centrum krajského mesta a futbalový štadión Spartaka Trnava.

   

  .

 • 4. 5. 2016

  "Necho každý z nás je dnes lepší, ako bol včera, a vlasť naša bude veľká a slávna" 

                      Milan Rastislav Štefánik

  Dnes 4. mája 2016 si pripomíname 97. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Pri tejto príležitosti sme pre žiakov 3. a 4. ročníka zorganizovali vlastivednú exkurziu do Národného domu Štefánika v Brezovej p. B, zároveň sme si vypočuli pútavý výklad o M. R. Štefánikovi a prezreli si muzeálnu expozíciu. Hold veľkému synovi národa sme vzdali priamo na jeho mohyle na Bradle.

 • 4. 5. 2016

  Do galérie Vlastivedná exkurzia na Bradlo boli pridané fotografie.

 • 3. 5. 2016

  Do galérie Mladý zdravotník boli pridané fotografie.

 • Dňa 29. 4. 2016 sa v Trenčíne konala súťaž mladých zdravotníkov. Ani tento rok si žiaci nenechali túto udalosť ujsť, avšak v novej zostave.  Z našej školy sa jej zúčastnili žiaci 8. ročníka: Slávo Gemmel, Veronika Otiepková, Margaréta Ševčíková a Martin Uhrina. Súťaž sa konala v priestoroch školy na Ul. Novomeského v Trenčíne, kde si družstvá museli prejsť rôznymi súťažnými stanovišťami. Súťaž bola zameraná nielen na praktické zručnosti týkajúce sa podania prvej pomoci, ale aj vedomostné zručnosti. Po skončení súťaže sa vyhlasovali najlepšie družstvá. Naši žiaci sa bohužiaľ, nedostali do prvej trojky, no napriek tomu to nikomu neubralo z dobrej nálady a všetci  sa tešili, že sa mohli tejto súťaže zúčastniť.

 • 2. 5. 2016

  Do galérie Mladý zdravotník boli pridané fotografie.

 • 24. 4. 2016

  Do galérie Záhradkár - exkurzia na výstavu boli pridané fotografie.

 • 24. 4. 2016

  Do galérie Deň Zeme II. boli pridané fotografie.

 • Deň Zeme 22. 4. 2016

  Aj tento rok sme si pripomenuli so žiakmi Deň Zeme. Zrealizovali sme ho trocha inak- inovačne a moderne. Projektové vyučovanie je výbornou organizačnou formou na zapojenie všetkých žiakov s využitím mnohých aktivít. Téma projektu bola Separovanie- Triedený odpad.

  Každá trieda si týždeň vopred vylosovala lístoček s názvom odpadu: 1. ročník mal kovy, 2. ročník papier, 3. ročník plasty a 4. ročník bioodpad. Doma si mali žiaci vyrobiť kostým z odpadového materiálu, ktorý si vylosovali. Kostýmy boli naozaj fantastické. Veľká vďaka patrí rodičom!!!

 • 22. 4. 2016

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.