Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou

Prihlásenie
 • Dňa 20.12.2018 k našim šiestakom a do ŠKD zavítal rybár. Bol ním pán školník Jarko, o ktorom málokto vedel, že je vášnivým rybárom. Porozprával žiakom a následne aj ukázal, ako sa chytajú ryby a aké pomôcky pri tom využíva. Dokonca nám ukázal aj fotografie svojich doterajších úlovkov. Za poučnú besedu mu veľmi pekne ďakujeme.

 • Na Slovensku žijú tisíce detí, ktoré sa vo svojom živote stretli s nejakou formou šikanovania. Obeťou sa môže sťať každé dieťa. Podobne i obeťou nástrah online prostredia. Kedy a začo preberajú deti zodpovednosť a iné otázky boli predmetom besedy dňa 13. 12.

  Témy besedy:

  5. ročník a 6. ročník: Šikanovanie

  7. ročník: Bezpečné používanie internetu

  8. ročník: Trestno-právna zodpovednosť mladistvých

  Ďakujeme Kpt. Mgr. Danke Adamikovej a Kpt. Mgr. Mariane Kmecovej z KR PZ v Trenčíne za spoluprácu.

 • Naši deviataci si pripravili pre spolužiakov netradičného Mikuláša. Pomocou interaktívnej tabule a prezentácie oboznámili spolužiakov z nižších ročníkov s tradíciami a zvykmi našich predkov v predvianočnom a vianočnom období. Samozrejme, Mikuláš musel obdarovať deti aj sladkosťami.

 • Videoreportáž nájdete v spravodajstve Západoslovenskej televízie, aj na:

  https://www.youtube.com/watch?v=BdXN48zNv68

  Dňa 3. 12. 2018 na našu školu prišli záchranári odovzdať výhru našim štvrtákom, ktorí sa zapojili do projektu Záchrana som ja. Prihlásených projektov bolo 371 z celého Slovenska, ale vyhralo len 50. A my sme boli medzi nimi. Výhra bola naozaj hodnotná, a to nielen finačne, ale aj s výchovnovzdelávacím zámerom. Získali sme AED- automatický defibrilátor pre školu, kurz prvej pomoci pre všetkých učiteľov a naši prvostupniari si určite odniesli deň plný zážitkov a informácií, týkajúcich sa záchrany ľudského života. Žiaci boli rozdelení do 3 skupín a striedali sa v troch stanovištiach. Na 1. stanovišti mali kurz oživovania- masáž srdca a umelé dýchanie. Na 2. stanovišti sa učili poskytnúť pomoc dusiacemu sa človeku a na 3. stanovišti sa učili poskytnúť pomoc, prípadne zavolať pomoc pri autonehode a úrazoch. O 11. 00 hod. sme sa všetci stretli na dolnej chodbe, kde nám ukázali záchranári ako postupovať pri úraze v škole, doma, či na ulici. Simulovaný bol úraz dieťaťa- úraz nohy pri páde zo stoličky. Všetko prebiehalo ako pri skutočnom výjazde záchranárov. Ohlásenie úrazu, privolanie záchranárov na správnu adresu, ošetrenie a odvoz zraneného. Deti všetko pozorne sledovali, so záchranármi išli až ku sanitke a mohli si prezrieť vnútorné vybavenie sanitky. Od 13. 00 h. do 16. 00 h. mali kurz prvej pomoci aj učitelia našej školy. Verím, že táto akcia, ktorá bola v

 • Dňa 29.11. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. TO má dve časti: teoretickú a praktickú. Úspešným riešiteľom TO sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 70% zo súčtu bodov teoretickej a praktickej časti TO. Benedikt Kalinka a Ján Gubiš sa umiestnili na 4. mieste. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Začiatkom novembra sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V tejto náročnej súťaži si zmerali svoje sily len tri žiačky, dve z 9. ročníka a jedna z 8. ročníka. Najlepšie obstála Agáta Pevná, 9. trieda.

 • Stolný tenis

  Starší žiaci a žiačky odohrali novembri školský turnaj v stolnom tenise. Po triednych kolách sa do finále prebojovali traja najlepší. Z dievčat zvíťazila N. Pastorková. Na 2. mieste bola T. Podstavková a na 3. mieste K. Trchalová. Z chlapcov na 1. mieste sa umiestnil P. Samek, na 2. mieste P. Durec a na 3. mieste skončil S. Horák. Všetci podali dobré výkony a ukázali, že stolný tenis ich veľmi baví a majú o túto hru záujem.

 • Šport v škole

  Dňa 20. 11. 2018 sa staršie žiačky zúčastnili volejbalu v Novom Meste nad Váhom. V súbojoch so ZŠ Odborárska, ZŠ Nálepkova a Gymnázium NM obsadili 4. miesto. Dievčatám patrí pochvala za bojovnosť, pretože vo všetkých zápasoch boli v hre rovnocenné súperkám a vzorne reprezentovali našu školu. Na turnaji sa zúčastnili tieto žiačky: Agáta Pevná, Hana Švikruhová, Simona Gloszová, Tereza Podstavková, Veronika Vuová a Katarína Trchalová. Tešíme sa aj na ďalšie turnaje, ktoré sa budú konať do marca 2019.

 • Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali 7. 11. exkurziu do Hlbokého a do Modry. Navštívili Pamätnú izbu J. M. Hurbana, expozícia ktorej je venovaná nielen Hurbanovi, ale aj jeho synovi Svetozátrovi Hurbanovi Vajanskému. Pripomína aj pamiatku uzákonenia spisovnej slovenčiny. Na cintoríne sme si uctili pamiatku Hurbana pri jeho hrobe. V Modre žiaci navštívili múzeum s pamätnou izbou a zoznámili sa so životom a prácou Ľ. Štúra. Potom navštívili Slovenskú ľudovú majoliku v Modre a videli výrobu tejto krásnej a vzácnej keramiky. (Pozri fotoalbum.)

 • Žiaci prvého a druhého stupňa dňa 12.11. 2018 absolvovali interaktívne vystúpenie z oblasti fyziky a chémie. Pomocou jednoduchých pokusov sa priblížili týmto predmetom. Aktivity ich zaujali.

Október - mesiac úctyk starším.

Október je mesiac úcty k starším. Naše žiačky z tanečného krúžku už tradične pripravili program starkým v Domove dôchodcov Javorina a svojimi básňami, piesňami a tančekmi im spríjemnili tento jesenný deň. Na záver venovali starkým krásne pozdravy, ktoré vyrobili deti 1. a 2. ročníka v školskom klube s pani vychovávateľkou. Fotky si môžete prezrieť vo fotoalbume.